Roman Ziemian: zamożny biznesmen, który działa dla rozpowszechniania kultury

4 Views Comment Off

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców działających w dyscyplinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian kierowca od wielu lat angażuje się w działalność społeczną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Przykładowo, kupno cennych skrzypiec Stradivariusa uzasadnił uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, by polscy muzycy mieli okazję do rozwoju, w trakcie korzystania z tych wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że obecnie już nie ma mowy o tym, by rodzimi artyści byli marginalizowani na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian tym zachowaniem udowodnił, że z chęcią wspiera akcje kulturalne i sportowe. Cenne skrzypce Stradivariusa są dowodem tego, że biznesmen zabiega o polską kulturę.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa